Artistas Fotomuseo: Mohammadreza Mirzaei

16

Serie HUMANS

2006

43 x 62 cm